Fasáda, Plzeň - Akce 2008

Realizace ozdobných prvků: říms, šambrán a bosáží.